شبکه های کامپیوتری پیشرفته
کارشناسی ارشد
273شبکه های کامپیوتری پیشرفته


درباره درس

درس شبکه های کامپیوتری پیشرفته از دروس اصلی کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات می باشد دانشجویان در این درس با نگاهی عمیق تر نسبت به آنچه در دروس مرتبط با شبکه در مقاطع پایین تر آموخته اند، با مباحث متفاوت و پیشرفته آن آشنا می شوند. در این درس مباحث به ترتیب لایه های شبکه بیان می شوند.سرفصل

  • مقدمه ای بر اینترنت
  • لایه کاربرد
  • لایه انتقال (Transport)
  • لایه شبکه (Network)
  • لایه پیوند (Data Link)
  • شبکه های بی سیم
  • شبکه چند رسانه ای
جلسات آموزشی

عنوان حجم تعداد دانلود دانلود توضیحات
کتاب مرجع درس شبکه پیشرفته8 MB102
مقدمه ای بر شبکه پیشرفته6 MB84
اسلاید جلسه اول
لایه کاربرد3 MB39
اسلاید جلسه دوم
لایه انتقال3 MB42
اسلاید جلسه سوم
لیست زمینه های تحقیقاتی0 MB40
لایه شبکه15 MB27
اسلاید جلسه چهارم
بخش دوم - فرآیند1 MB31