سمینار
ارشد
446سمینار


درباره درس

دانشجویان کارشناسی ارشد در کلیه رشته ها موظف به اخذ و گذرانیدن درس سمینار به ارزش دو واحد می باشند. در این درس دانشجویان با انتخاب یک موضوع تحقیقاتی (بهتر است در راستای پایان نامه انتخاب شود) زیر نظر استاد درس سمینار به تحقیق می پردازند. دانشجویان می بایست مراحل و ساختار انجام تحقیق را بصورت کامل و دقیق اجرا نموده و در انتها بصورت ارائه شفاهی گزارشی مبسوط از تحقیق شان تحویل نمایند.سرفصل

  • آشنایی با انواع انواع تحقیق
  • ساختار تحقیق
  • مقالات علمی (کنفرانس و ژورنال)
  • پروپوزال
  • ارائه شفاهی
جلسات آموزشی

عنوان حجم تعداد دانلود دانلود توضیحات