امنیت شبکه
کارشناسی
187امنیت شبکه


درباره درس

هجرت از دنیای تجارت سنتی به سمت تجارت الکترونیک، بیش از پیش اهمیت توجه به مسائل امنیتی را نشان می دهد. در این درس دانشجویان با ملزومات تجارت امن، از جمله جلوگیری از حملات امنیتی، تامین سرویس های امنیتی و نحوه بکارگیری از سازوکارهای امنیتی آشنا می شوند.سرفصل

جلسات آموزشی

عنوان حجم تعداد دانلود دانلود توضیحات
مقدمه ای بر رمزنگاری1 MB59
جلسه اول
رمزنگاری متقارن 2 MB81
جلسه دوم
آشنایی با الگوریتم DES و AES1 MB158
جلسه سوم
مثال کامل از الگوریتم DES0 MB93
جلسه چهارم
رمزنگاری کلید عمومی1 MB188
جلسه پنجم
درهم سازی1 MB43
جلسه ششم