امنیت شبکه
کارشناسی
113امنیت شبکه


درباره درس

هجرت از دنیای تجارت سنتی به سمت تجارت الکترونیک، بیش از پیش اهمیت توجه به مسائل امنیتی را نشان می دهد. در این درس دانشجویان با ملزومات تجارت امن، از جمله جلوگیری از حملات امنیتی، تامین سرویس های امنیتی و نحوه بکارگیری از سازوکارهای امنیتی آشنا می شوند.سرفصل

جلسات آموزشی

عنوان حجم تعداد دانلود دانلود توضیحات
مقدمه ای بر رمزنگاری1 MB35
جلسه اول
رمزنگاری متقارن 2 MB31
جلسه دوم
آشنایی با الگوریتم DES و AES1 MB31
جلسه سوم
مثال کامل از الگوریتم DES0 MB32
جلسه چهارم
رمزنگاری کلید عمومی1 MB23
جلسه پنجم
درهم سازی1 MB12
جلسه ششم