امنیت شبکه
کارشناسی
204امنیت شبکه


درباره درس

هجرت از دنیای تجارت سنتی به سمت تجارت الکترونیک، بیش از پیش اهمیت توجه به مسائل امنیتی را نشان می دهد. در این درس دانشجویان با ملزومات تجارت امن، از جمله جلوگیری از حملات امنیتی، تامین سرویس های امنیتی و نحوه بکارگیری از سازوکارهای امنیتی آشنا می شوند.سرفصل

جلسات آموزشی

عنوان حجم تعداد دانلود دانلود توضیحات
مقدمه ای بر رمزنگاری1 MB72
جلسه اول
رمزنگاری متقارن 2 MB99
جلسه دوم
آشنایی با الگوریتم DES و AES1 MB244
جلسه سوم
مثال کامل از الگوریتم DES0 MB112
جلسه چهارم
رمزنگاری کلید عمومی1 MB258
جلسه پنجم
درهم سازی1 MB52
جلسه ششم