امنیت شبکه
کارشناسی
86امنیت شبکه


درباره درس

هجرت از دنیای تجارت سنتی به سمت تجارت الکترونیک، بیش از پیش اهمیت توجه به مسائل امنیتی را نشان می دهد. در این درس دانشجویان با ملزومات تجارت امن، از جمله جلوگیری از حملات امنیتی، تامین سرویس های امنیتی و نحوه بکارگیری از سازوکارهای امنیتی آشنا می شوند.سرفصل

جلسات آموزشی

عنوان حجم تعداد دانلود دانلود توضیحات
مقدمه ای بر رمزنگاری1 MB19
جلسه اول
رمزنگاری متقارن 2 MB16
جلسه دوم
آشنایی با الگوریتم DES و AES1 MB16
جلسه سوم
مثال کامل از الگوریتم DES0 MB21
جلسه چهارم
رمزنگاری کلید عمومی1 MB6
جلسه پنجم
درهم سازی1 MB6
جلسه ششم