امنیت شبکه
کارشناسی
416امنیت شبکه


درباره درس

هجرت از دنیای تجارت سنتی به سمت تجارت الکترونیک، بیش از پیش اهمیت توجه به مسائل امنیتی را نشان می دهد. در این درس دانشجویان با ملزومات تجارت امن، از جمله جلوگیری از حملات امنیتی، تامین سرویس های امنیتی و نحوه بکارگیری از سازوکارهای امنیتی آشنا می شوند.سرفصل

جلسات آموزشی

عنوان حجم تعداد دانلود دانلود توضیحات
مقدمه ای بر رمزنگاری1 MB330
جلسه اول
رمزنگاری متقارن 2 MB393
جلسه دوم
آشنایی با الگوریتم DES و AES1 MB576
جلسه سوم
مثال کامل از الگوریتم DES0 MB375
جلسه چهارم
رمزنگاری کلید عمومی1 MB580
جلسه پنجم
درهم سازی1 MB290
جلسه ششم