اخبار و اطلاعیه ها


02 آذر 1397
کلاس های روز دوشنبه ( مورخ 5 آذر ) دانشگاه گیلان برگزار نمی شود.

کلاس های روز دوشنبه دانشگاه گیلان برگزار نمی شود.

04 تیر 1397
تحویل پروژه و کارآموزی دانشجویان کاردانی و کارشناسی دانشگاه آیندگان

قابل توجه دانشجویان محترم کاردانی و کارشناسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، ارائه دروس پروژه و کارآموزی در مورخ 7 تیر 1397 ساعت 9 صبح در دانشگاه آیندگان انجام می شود. حضور دانشجویان با فرم های مربوطه و CD مستندات در ساعت مقرر الزامی می باشد.

31 اردیبهشت 1397
تحویل پروژه درس طراحی سیستم های شی گرا دانشکده فنی شرق گیلان یکشنبه مورخ 6 خرداد

تحویل پروژه درس طراحی سیستم های شی گرا دانشکده فنی شرق گیلان یکشنبه مورخ 6 خرداد

31 اردیبهشت 1397
تحویل پروژه درس برنامه سازی پیشرفته دانشکده فنی شرق گیلان یکشنبه مورخ 6 خرداد

تحویل پروژه درس برنامه سازی پیشرفته دانشکده فنی شرق گیلان یکشنبه مورخ 6 خرداد

31 اردیبهشت 1397
برگزاری امتحان عملی درس ایجاد بانک اطلاعاتی روز چهارشنبه مورخ 9 خرداد انجام می شود.

برگزاری امتحان عملی درس ایجاد بانک اطلاعاتی روز چهارشنبه مورخ 9 خرداد انجام می شود.

31 اردیبهشت 1397
تحویل پروژه درس آزمایشگاه مهندسی نرم افزار دانشگاه آیندگان

قابل توجه دانشجویان کارشناسی که درس آزمایشگاه مهندسی نرم افزار در ترم جاری اخذ نموده اند، تحویل پروژه این درس در مورخ 9 خرداد ساعت 10 صبح بصورت حضوری در سایت دانشگاه انجام می شود.

31 اردیبهشت 1397
برگزاری امتحان معرفی به استاد - دانشکده فنی شرق گیلان

امتحان معرفی به استاد درس طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی در تاریخ 31 اردیبهشت ساعت 8 صبح در دانشکده فنی شرق گیلان برگزار می شود.