اخبار و اطلاعیه ها


04 تیر 1397

قابل توجه دانشجویان محترم کاردانی و کارشناسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، ارائه دروس پروژه و کارآموزی در مورخ 7 تیر 1397 ساعت 9 صبح در دانشگاه آیندگان انجام می شود. حضور دانشجویان با فرم های مربوطه و CD مستندات در ساعت مقرر الزامی می باشد.

31 اردیبهشت 1397

تحویل پروژه درس طراحی سیستم های شی گرا دانشکده فنی شرق گیلان یکشنبه مورخ 6 خرداد

31 اردیبهشت 1397

تحویل پروژه درس برنامه سازی پیشرفته دانشکده فنی شرق گیلان یکشنبه مورخ 6 خرداد

31 اردیبهشت 1397

برگزاری امتحان عملی درس ایجاد بانک اطلاعاتی روز چهارشنبه مورخ 9 خرداد انجام می شود.

دروس